logo

logo

WIZYTA ROBOCZA

W celu przygotowania wyjazdu nauczycieli na Job shadowing odbyła się w dniach 19.08 - 21.08. 2015 r. wizyta robocza w Trenciaskich Teplicach.
Harmongram spotkania obejmował :
1.Ustalenie i zaakceptowanie programu pobytu związanego z celami projektu.
2.Podpisanie dokumentów przez prawnego przedstawiciela Instytucji Przyjmującej.
3.Przygotowanie bazy noclegowej i żywieniowej.
4.Ustalenie programu kulturalnego przybliżającego środowisko lokalne i kulturę słowacką.
Reprezentantem Instytucji Wysyłającej była Marzena Kaszyńsa, koordynator projektu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz