logo

logo

UPOWSZECHNIANIE

Po odbytej mobilności nadszedł czas na umieszczanie rezultatów naszej pracy....
Jedno z podstawowych zadań każdego nauczyciela po odbytym szkoleniu typu Job Shadowing było opracowanie materiałów upowszechniających zdobyte kompetencje i doświadczenia podczas uczestnictwa w tym projekcie. Nauczyciele przyjęli różne formy przekazywania swoich doświadczeń. Materiały te zostawały przedstawiane na szkoleniowych Radach Pedagogicznych w naszej szkole, na zespołach samokształceniowych, na konferencji dla   nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w lokalnej prasie, w czasie spotkań nieformalnych nauczycieli. Również Dyrektor Szkoły dzielił się swoimi spostrzeżeniami szczególnie z obszaru organizacji pracy szkoły z pozostałymi dyrektorami brodnickich szkół oraz z innymi nauczycielami na Radzie Pedagogicznej.


Read more publications at Calaméo

Sprawozdanie  w formie PDF  kliknij na link poniżej

SPRAWOZDANIE JOB SHADOWING SŁOWACJA


Ciekawa prezentacja w pigułce ...
Została ona wykorzystana  na szkoleniowych Radach Pedagogicznych i na spotkaniach zespołów nauczycielskich.

kliknij na link poniżej
PREZENTACJA JOB SHADOWING SŁOWACJA Read more publications at Calaméo

A teraz fragmenty wypowiedzi nauczycieli biorących udział w mobilności...co wykorzystują, jak dzielą się zdobytymi umiejętnościami z innymi...

UPOWSZECHNIANIE  JOB SHADOWING

Podczas wizyty w słowackiej szkole podstawowej miałam okazję obserwować zajęcia lekcyjne w klasie pierwszej i drugiej. Zaciekawiło mnie wiele elementów zajęć i rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych. Na grunt mojej pracy przeniosłam dwie propozycje ćwiczeń rachunku pamięciowego w klasie II.

1.     Sztafeta rachunkowa  - nauczyciel wypisuje na tablicy tyle przykładów rachunkowych, ilu jest uczniów w klasie; w tylu kolumnach, ile jest rzędów ławek. Na umówiony sygnał dzieci rozpoczynają „wyścig rachunkowy”- kolejno dzieci z każdego rzędu podchodzą do tablicy i uzupełniają wynik wybranego działania ze swojej grupy, a zamiast pałeczki sztafetowej przekazują sobie pisak, którym zapisują wyniki. Wygrywa ta drużyna, która szybciej ukończy zadanie i popełni jak najmniej błędów w obliczeniach.

Zabawę w sztafetę rachunkową stosuję na zajęciach matematycznych w celu usprawnienia techniki dodawania i odejmowania oraz utrwalenia tabliczki mnożenia. Dzieci bardzo lubią ten rodzaj ćwiczeń. Sztafeta rachunkowa wzmacnia więź zespołową uczniów i wzbudza wiele pozytywnych emocji. Przed zabawą należy z dziećmi ustalić zasady i egzekwować ich przestrzeganie ( np. nie biegamy, nie podpowiadamy, nie obwiniamy kolegi za przegraną).
Do stosowania tego ćwiczenia zachęciłam również koleżanki. Można zmodyfikować reguły zabawy i zastosować ją także do nauki ortografii na języku polskim. Wypisujemy wtedy wyrazy z lukami, a uczeń musi wpisać odpowiednią literę ( u –ó, rz – ż, ch – h).

2.     Bingo rachunkowe – wszystkim dobrze znana zabawa edukacyjna stosowana w nauczaniu wielu przedmiotów. Dzieci otrzymują identyczne karteczki z tabelką, w której zapisane są różne liczby. Nauczyciel wypowiada głośno w przeciętnym tempie działanie matematyczne, zadaniem dzieci jest zamalowanie odpowiedniego pola tabelki z poprawnym wynikiem. Wygrywa ten uczeń lub uczniowie, którzy najszybciej zamalują pola z poprawnymi wynikami wg ustalonej wcześniej zasady ( np. wszystkie pola tabelki, pola w poziomym lub pionowy rzędzie – zasady można zmieniać aby uniknąć nudy i rutyny).

    W dniach 14-18 IX 2015 r. my, nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy, byliśmy w ramach projektu PO WER w Słowacji w ZŠ Terencianske Teplice. Mieliśmy okazję porównać warunki pracy nauczycieli i dyrektorów ZŠ. Bardzo podobały nam się mało liczne klasy, około 17 uczniów w jednym zespole. Izby klasowe nieduże, ale przytulne, pełne pomocy dydaktycznych. Z przyjemnością stwierdzamy, że w naszej szkole wszystkie klasy są wyposażone w tablice interaktywne, a w szkole w Terencianskich Teplicach tego brakowało. Hospitowane przez nas lekcje, szczególnie w klasa I-III były interesujące i przeprowadzone w ciekawy sposób. W klasach pierwszych nauczycielki dużo czasu poświęcały na ćwiczenia manualne. Uczniowie wykonywali wiele ćwiczeń usprawniających – pisanie szlaczków, rysowanie po śladzie itp. Obserwowaliśmy również sporo ćwiczeń utrwalających stosunki przestrzenne. Na bazie bajki :Rzepka: dzieci ustawiały tekturowe postacie (za, przed, po, drugi itp.). W czasie wesołej zabawy utrwalały te pojęcia. Dużym zaskoczeniem dla nas było to, że uczniowie nie wychodzą w czasie przerw na boisko – drzwi szkoły są zamknięte. Dzieci w tym czasie grają w ping-ponga, spacerują po korytarzach. Sprawą godną podziwu jest fakt, że wszyscy uczniowie jedzą obiad w szkole. Na stołówkę uczniowie udają się z nauczycielem świetlicy.
                W szkole dużo miejsca poświęca się ochronie środowiska, szczególnie zauważalna jest segregacja odpadów. W każdej klasie znajdują się pojemniki na szkło i papier.
                W czasie spotkań z nauczycielami oraz dyrekcją – dyskusje panelowe – dużo czasu poświęciliśmy porównaniu podstawy programowej, ocenianiu, zajęciom dodatkowym dla uczniów. Wymienialiśmy doświadczenia na temat pracy z uczniami mającymi trudności dydaktyczne i wychowawcze. Wymiana obopólnych doświadczeń wniosła korzyści zawodowe dla nauczycieli obu szkół. Dobrze byłoby, żeby takie wymiany odbywały się częściej. 


  1. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami
P  Podzieliłam się wiedzą zaczerpniętą na wyjeździe w ramach projektu do Słowacji z koleżankami pracującymi z dziećmi sześcioletnimi. Szczególnie zwróciłam uwagę na spokojne tempo pracy, zeszyty z powiększoną liniaturą i kratką oraz zabawy, które usprawniały pracę rąk. Mówiłam im o ciekawych metodach, które stosowali nauczyciele w klasie pierwszej.

  1. Zastosowanie poznanych metod.
      Na lekcji matematyki zastosowałam metodę, gdzie uczniowie ustawieni w dwóch rzędach odpowiadali na zadawane przez nauczyciela pytania (dotyczyły one dodawania i odejmowania). Jeżeli uczeń odpowiedział prawidłowo i szybciej od kolegi w parze – wygrywał i odchodził do ławki, a ten, który się pomylił lub odpowiedział jako drugi szedł na koniec kolejki w swoim rzędzie i próbował swoich sił jeszcze raz. Wygrywał ten rząd, w którym dzieci odpowiedziały szybciej prawidłowo na pytania. Uczniom bardzo ta metoda się podobała. Praca tą metodą uczy dzieci współzawodnictwa i szybkiego myślenia, a jednocześnie daje dużo radości.


W celu upowszechniania na spotkaniach wykorzystano również szczegółowe sprawozdanie z odbytej praktyki w słowackiej szkole, które pomagało nauczycielom na spotkaniach dzieleniem się zdobytą wiedzą... kliknij na poniższy link w celu zapoznania się z materiałem


RELACJA Z ODBYTEJ PRAKTYKI JOB SHADOWING 


Sprawozdanie nauczycieli z mobilności Job shadowing w Czeskiej Republice.
Jop shadowing-sprawozdanie from Marzena Majka Kaszyńska  Kątem oka nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej...


Sprawozdanie Job shadowing from Marzena Majka Kaszyńska

Jak wygląda etap przygotowawczy ?
Czechy - pomoc psychologiczna from Marzena Majka Kaszyńska

Nauczyciel wspomagający czy asystent ?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz