logo

logo

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

OPIS PROJEKTU

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole rozpoczęły naukę dzieci sześcioletnie w klasie pierwszej. W związku z tym, że  szkoła przyjmuje sześciolatki wprowadzono już wiele zmian dotyczących organizacji pracy szkoły. Mając na uwadze fakt  w sąsiednich krajach UE istnieje obowiązek nauczania dzieci sześcioletnich w szkołach, Dyrektor szkoły uważa , że zaistniała potrzeba aplikowania o Job - shadowing dla zespołu nauczycielu edukacji wczesnoszkolnej  w celu skorzystania z doświadczeń innych europejskich szkół.
Wiedząc o nadchodzących zmianach dyrektor szkoły w pięcioletnim rozwoju szkoły zaplanował dokształcanie kadry pedagogicznej w tym zakresie tworząc Europejski Plan Rozwoju naszej placówki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli.
Nauczyciele na spotkaniu zespołu edukacji wczesnoszkolnej zgłosili wniosek o umożliwienie zorganizowania wizyt studyjnych w szkołach mających doświadczenie w pracy z dziećmi sześcioletnimi.
Celem wizyt będzie poznanie nowych  efektywnych narzędzi, nowych metod nauczania, porównanie treści programów nauczania w klasie pierwszej .  
Kolejnym celem będzie poznanie nowych rozwiązań organizacyjnych partnera zagranicznego,  a w szczególności baza dydaktyczna oraz dostosowanie pomieszczeń socjalnych.
Wymiar europejski
Jednym z podstawowych obowiązków nauczycieli jest podnoszenie swoich kompetencji   przez całe życie i propagowanie idei uczenia się przez całe życie. Job - shadowing umożliwi nam rozwój owych kompetencji i jakości pracy dzięki poznaniu doświadczeń innych nauczycieli z krajów partnerskich.   Ponadto umożliwi transfer dobrych praktyk.  
Te działania zaspokoją potrzeby zbudowania bardziej efektywnego systemu kształcenia oraz zbudowania platformy współpracy nauczycieli szkół.
Praca zespołu i wyjazd za granicę będą szansą na zrealizowanie konfrontacji warsztatu pracy nauczycieli z innymi nauczycielami w skali lokalnej, a także i międzynarodowej.
Nastąpi wzrost mobilności szkolnej kadry edukacyjnej oraz poznanie realiów pracy, życia, kultury i zwyczajów innego narodu.